Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Русский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

Nevspaper is a publication that presents and comments on the news. Nevspaper play an important role in shaping public opinion and informing people of current events.

Перевод

Nev qəzet - бул жаңылыктарды сунуштап, комментарий берген басылма. Коомдук пикирди калыптандырууда жана болуп жаткан окуялар жөнүндө элге маалымдоодо Nev qəzet маанилүү ролду ойнойт.