Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Английский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

range

Перевод

Англисче-кыргызча cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(en-ky)
рэйнж
n.
1. катар, линия;
2. тармак, сфера;
3. диапазон, чек;
4. аракет радиусу;
v.
1. жайылып жат-;
2. өзгөрүлүп тур-;
3. -га жет- (up); a range of бир катар, көп; a wide range of ар түрдүү; over (within) the range чегинде; ranging from ... to -дан .... -га чейин; rank v.
1. классификацияла-;
2. кандайдыр бир орунду ээле-;
3. кир-; эсептелин-;
n. категория, разряд, класс; rank and file катардагы; to rank with сыяктуу эле мааниге ээ бол-; сыяктуу эле орунга ээ бол-

Англисче-кыргызча сөздүк (2015-ж.) (Т. Абдиев, Л. Сыдыкова) (en-ky)
(n) 1) катар, линия (үйлөрдүкү); тизмек (тоо ж.б.)
2) линия, багыт
3) кеңири жайыт
4) таралуу аймагы
5) чек, амплитуда; диапазон (үндүкү)
6) чөйрө, сфера, область
7) мейкиндик
range (v) 1) катарга тиз(ил)-; тартип менен кой-
2) классификацияла-, бөлүштүр-
3) ыкта-, кошул-
4) тенти-, кез-
5) термел-

range rangefinder ranger ranger ranger ranger rangefinder range range name range