Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Русский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

статистика

Перевод

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
ж.
статистика (1. элдик коомдун жана эл чарбачылыгынын өнүгүшүндөгү сан жагынан болгон өзгөрүүлөрдү үйрөнүүчү илим; 2. санак, эсепке алуу).

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
статистика

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
статистика

Словарь компьютерных терминов от Майкрософтта (ru-ky)
Сөздөрдүн саны

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
статистика

статистика статистика статистика статистикалык статистика статистика статистика статистикалык статистика статистика (МБТ) статистикалык статистикалык документтештирүү статистикалык контроль статистикалык сарэсеп (отчет) статистикалык экономика статистика статистика (ИКТ) статистика статистика статистикалык