Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Английский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

The first printed newspaper was Chinese publication called Dibao started in A.D.700 s

Перевод

Биринчи басмаканасы AD700-жылдары пайда болгон Dibao аттуу кытай басмаканасы болгон