Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Русский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

to share information about the prouct advantages with others writing or advertising

Перевод

башкалар жазып же жарнама менен prouct артыкчылыктары жөнүндө маалымат бөлүшүү