Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Русский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

Военный разведчик

Перевод

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
аскер чалгынчы

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
аскер чалгынчы

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аскер чалгынчысы

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АСКЕР ЧАЛГЫНЧЫСЫ – каршылаштын аракет аймагында маалымат чогултуучу адам; бул милдетти өз аскеринин формасында аткарат, б. а. өзүнүн согушуп жаткан мамлекеттин аскерине тийешелүү экенин жашырбайт. Эгер А. ч. каршылаштын колуна түшүп калса, ага согуш туткунунун статусу таралат. А. ч-н өзүнүн чыныгы жүзүн жана ишмердигин жашыруучу шпиондон же тыңчыдан айырмалоо керек.

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
аскер чалгынчысы

Военный разведчик Военный разведчик Военный разведчик Военный разведчик