Переводчик Translate.kg

вахтовый метод

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
нөөмөт ыкмасы

Вахтовый метод

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Көчмө иш усулу

Вахтовый метод

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КӨЧМӨ ИШ УСУЛУ – жумушчулардын туруктуу жашаган жерине күнүгө кайтып келүүнү камсыз кылуу мүмкүн болбогондо, туруктуу жашаган жеринен тышкары эмгектенүүсүн ишке ашыруунун өзгөчө таризи. К. и. у. иш берүүчүнүн жайгашкан жеринен иштөөчү жер алыс болгондо, жумушту кадимки усул менен аткарууга мүмкүнчүлүк болбогондо, ошондой эле ээн жерде, алыс жайгашкан же өзгөчө табигый шарттуу аймактардагы өндүрүштүк, социалдык ж. б. багыттагы объекттерди куруу, оңдоо, кайра куруу жана пайдалануу мөөнөттөрүн кыскартуу максатында колдонулат.

Вахтовый метод

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
вахталык усул

Вахтовый метод

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
нөөмөт ыкмасы
Вахтовый метод Вахтовый метод Вахтовый метод Вахтовый метод