Переводчик Translate.kg

валюта

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
валюта

валюта

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
 • акча
 • валюта
 • валюта

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  currency ‘карэнси

  валюта

  Словарь пользователя
  акча бирдиги

  валюта

  Словарь пользователя
  акча биримдик

  валюта

  Словарь пользователя
  акча бирдиги

  Валюта

  Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
  Валюта

  Валюта

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Валюта

  Валюта

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  ВАЛЮТА (ит. valuta , сөзмөсөз – баа, нарк) – 1) мамлекеттин акча тутумунун негизин түзгөн акча бирдиги (м.: КР акча бирдиги – сом); 2) мамлекеттин акча тутумунун түрү (алтын В-сы, кагаз В-сы); 3) чет өлкөлөрдүн акча белгиси (банкнот, казына билети, тыйын), эларалык эсептешүүлөрдө колдонулуучу (чет өлкө В-сы) кредиттик жана төлөм документтери (вексель, чек ж. б.) (кара: ошондой эле Валюта баалуулуктары ).

  валюта

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  зат. 1. Белгилүү бир мамлекеттин акча системасынын негизине алынган акча бирдиги.
  2. Бир мамлекеттеги акча системасынын тиби. Алтын валюта. Күмүш валюта.
  3. Чет өлкөлук акчаларды жалпылап атоочу сөз.

  валюта

  Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ky-ru)
  Валюта (Currency) —1) Денежная единица страны;  

  Валюта

  Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
  валюта

  валюта

  КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
  Currency

  валюта

  Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
  Currency (noun)
  An 8-byte, fixed-point data type that is useful for calculations involving money or for fixed-point calculations in which accuracy is extremely important. The Currency data type is used to store numbers with up to 15 digits to the left of the decimal point and 4 digits to the right. The type-declaration character in Microsoft Visual Basic is an at sign (@). Currency can range from -922,337,203,685,477.5808 to 922,337,203,685,477.5807.

  валюта

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  ж. эк.
  валюта (кандайдыр бир өлкөнүн акча единицасы, мис. сом, доллар, франк ж.б.);
  твёрдая валюта туруктууу валюта (алтын же башка баалуу нерселер менен камсыз кылынган валюта);
  иностранная валюта чет өлкө валютасы.

  валюта

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  валюта.

  Валюта

  Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
  ВАЛЮТА (ит. valuta , сөзмөсөз – баа, нарк) – 1) мамлекеттин акча тутумунун негизин түзгөн акча бирдиги (м.: КР акча бирдиги – сом); 2) мамлекеттин акча тутумунун түрү (алтын В-сы, кагаз В-сы); 3) чет өлкөлөрдүн акча белгиси (банкнот, казына билети, тыйын), эларалык эсептешүүлөрдө колдонулуучу (чет өлкө В-сы) кредиттик жана төлөм документтери (вексель, чек ж. б.) (кара: ошондой эле Валюта баалуулуктары ).

  Валюта

  Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
  1. валюта;
  2. акча

  валюта

  Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
  Валюта (Currency) —1) Өлкөнүн акча бирдиги;

  валюта

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
  valyuta
  döviz
  Валюта биржасы Валюта интервенциясы Валюта кассасы Валюта Валюта алмаштыруу Валюта аракети Валюта арбитражы Валюта аткарымдары Валюта аукциону Валюта баалуулуктары Валюта баасы Валюта жекебасарлыгы Валюта интеграциясы Валюта көзөмөлү Валюта конвертирлүүлүгү Валюта кору Валюта кунөлчөмү Валюта куну Валюта куржуну Валюта курсу Валюта лицензиясы Валюта мамилеси Валюта мыйзамдары Валюта опциону Валюта отчеттуулугу Валюта саясаты Валюта сыйлыгы Валюта теңдештиги Валюта теңдештиги Валюта тобокели Валюта тутуму Валюта чайкоочулугу Валюта чегерими Валюта чеги Валюта чектөөсү Валюта чөлкөмү Валюта эсеби Валюта эскертмеси Валюталанган полис Валюталык жөнгө салуу Валютаны мөөнөттүндө алмаштыруу жөнүндө келишим Валютасыз алмашуу Валюта денежных обязательств Валюта золотая Валюта Валюта сделки Валюта цены Валюта коллективная Валюта частично конвертируемая Валюта займа Валюта страхования Валюта кредита Валюта серебряная Валюта платежа Валюта конвертируемая Валюта национальная Валюта свободно конвертируемая Валюта займа Валюта денежных обязательств Валюта золотая Валюта сделки Валюта Валюта частично конвертируемая Валюта страхования Валюта кредита Валюта платежа Валюта конвертируемая Валюта национальная Валюта свободно конвертируемая Валюта Валюта векселя Валюта бумажно-денежная Валюта денежных обязательств Валюта золотая Валюта иностранная Валюта коллективная Валюта конвертируемая Валюта контракта Валюта кредита Валюта национальная Валюта неустойчивая Валюта отчетности Валюта платежа Валюта резервная Валюта свободно конвертируемая Валюта сделки Валюта страхования Валюта частично конвертируемая Валюта векселя Валюта денежных обязательств Валюта золотая Валюта иностранная Валюта коллективная Валюта конвертируемая (обратимая) Валюта кредита Валюта местная Валюта национальная Валюта неустойчивая Валюта отчетности Валюта платежа Валюта резервная Валюта свободно конвертируемая Валюта сделки Валюта серебряная Валюта твердая Валюта страхования Валюта цены Валюта частично конвертируемая Валюта кассасы Валюта опциону Валюта отчеттуулугу Валюта Валюта алмаштыруу Валюта аракети Валюта арбитражы Валюта аткарымдары Валюта аукциону Валюта баалуулуктары Валюта баасы Валюта биржасы Валюта жекебасарлыгы Валюта интеграциясы Валюта интервенциясы Валюта көзөмөлү Валюта конвертирлүүлүгү Валюта кору Валюта кунөлчөмү Валюта куну Валюта куржуну Валюта курсу Валюта лицензиясы Валюта мамилеси Валюта мыйзамдары Валюта саясаты Валюта сыйлыгы Валюта теңдештиги Валюта теңдештиги Валюта тобокели Валюта тутуму Валюта чайкоочулугу Валюта чегерими Валюта чеги Валюта чектөөсү Валюта чөлкөмү Валюта эсеби Валюта эскертмеси Валюталанган полис Валюталык жөнгө салуу Валютаны мөөнөттүндө алмаштыруу жөнүндө келишим Валютасыз алмашуу Валюта КР Валюта Валюта цены Валюта коллективная Валюта серебряная