Переводчик Translate.kg

валюта частично конвертируемая

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
чала өтүмдүү валюта

Валюта частично конвертируемая

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жарым-жартылай өтүмдүү валюта

Валюта частично конвертируемая

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖАРЫМ-ЖАРТЫЛАЙ ӨТҮМДҮҮ ВАЛЮТА – резиденттер үчүн жана алмашуу аткарымдарынын айрым түрлөрү боюнча валюталык чектөөлөр колдонулуучу өлкөлөрдүн улуттук валютасы; эреже катары, ал айрым чет өлкөлүк валюталарга гана алмаштырылат жана эларалык төлөм жүгүртүүсүнүн кээбир түрлөрүндө колдонулат.

Валюта частично конвертируемая

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
жарым-жартылай алмашымдуу валюта

Валюта частично конвертируемая

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
чала өтүмдүү валюта
Валюта частично конвертируемая Валюта частично конвертируемая Валюта частично конвертируемая Валюта частично конвертируемая