Переводчик Translate.kg

Валюта конвертируемая

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
алмашымдуу валюта

Валюта конвертируемая

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Өтүмдүү валюта

Валюта конвертируемая

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ӨТҮМДҮҮ ВАЛЮТА – баардык чет өлкөлүк валюталарга эркин алмаштырыла берүүчү валюта (м.: өнүккөн капиталисттик мамлекеттердин көпчүлүгүнүн валютасы). Жүгүртүүсү чектелген, т. а. баардык валюталык аткарымдарга, баардык ээлик кылуучулар үчүн жарабаган валюталар жарым-жартылай өтүмдүү деп аталат.
Валюта конвертируемая Валюта конвертируемая (обратимая) Валюта конвертируемая Валюта конвертируемая