Переводчик Translate.kg

Валюта кредита

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кредит валютасы

Валюта кредита

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КРЕДИТ ВАЛЮТАСЫ – кредиттик келишим боюнча тараптар макулдашкан валюта. Экспорттук кредиттер экспорттоочу же импорттоочуга сыяктуу эле үчүнчү өлкөгө же эларалык эсептешүү бирдигинде улуттук валюта түрүндө берилет. К. в-н тандоо келишим предмети болуп эсептелет. К. в. аны жоюу валютасы менен дал келбей калышы мүмкүн.

Валюта кредита

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
насыя валютасы

Валюта кредита

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
кредит валютасы

валюта кредита

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
кредит валютасы
Валюта кредита Валюта кредита Валюта кредита Валюта кредита