Переводчик Translate.kg

Валюта платежа

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Төлөм валютасы

Валюта платежа

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ТӨЛӨМ ВАЛЮТАСЫ – тышкы соода бүтүмүндө же эларалык кредитти жоюуда товарды иш жүзүндө төлөөчү акча бирдиги. Валюталык бүтүм менен, өзгөчө эсептешүүнүн клиринг таризинде (кара:Клиринг), атайын эсептешүү бирдигин келишимге киргизүүдө ж. б. дал келбей калышы мүмкүн. Тышкы соода же кредиттик келишимде төлөм жана бүтүм валюталары дал келбей калганда кайра эсептөө курсун аныктоо зарыл (кара:Валюта эскертмеси).

Валюта платежа

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
төлөм валютасы

Валюта платежа

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
төлөм валютасы
Валюта платежа Валюта платежа Валюта платежа Валюта платежа