Переводчик Translate.kg

Валюта серебряная

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
күмүш валюта

Валюта серебряная

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КҮМҮШ ВАЛЮТАСЫ – жүгүртүлүүдөгү толук кандуу күмүш тыйын же түздөнтүз күмүшкө алмаштырылышы мүмкүн болгон акча бирдиги.

Валюта серебряная

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Күмүш валютасы
Валюта серебряная Валюта серебряная Валюта серебряная