Переводчик Translate.kg

Валюта страхования

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
камсыздандыруу валютасы

Валюта страхования

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
камсыздандыруу валютасы

Валюта страхования

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Камсыздандыруу валютасы

Валюта страхования

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КАМСЫЗДАНДЫРУУ ВАЛЮТАСЫ – акчалай сыйлык жана камсыздандыруу ордун толтуруусунун суммасы төлөнүүчү валюта. Камсыздандыруу сыйлыгын төлөө жана камсыздандыруу суммасын (камсыздандыруу ордун толтуруусу) төлөп берүү улуттук жана чет өлкөлүк валютада жүргүзүлүшү мүмкүн.
Валюта страхования Валюта страхования Валюта страхования Валюта страхования