Переводчик Translate.kg

валюта свободно конвертируемая

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
эркин өтүмдүү валюта

Валюта свободно конвертируемая

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Эркин өтүмдүү валюта

Валюта свободно конвертируемая

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭРКИН ӨТҮМДҮҮ ВАЛЮТА – резидент эместер үчүн да, резиденттер үчүн да валюталык чектөөлөрдү толук жокко чыгарган өлкөлөрдүн валютасы; баардык жерде жүгүртүлөт жана каалаган чет өлкө валютасына (америка доллары, канада доллары, швейцария франкы, евро – бирдиктүү европа валютасы ж. б.) алмаштырылышы мүмкүн.

Валюта свободно конвертируемая

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
эркин алмашымдуу валюта

Валюта свободно конвертируемая

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
эркин өтүмдүү валюта
Валюта свободно конвертируемая Валюта свободно конвертируемая Валюта свободно конвертируемая Валюта свободно конвертируемая