Переводчик Translate.kg

валютная биржа

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюта биржасы (Exchange) —Валюта рыногунун чет өлкө валютасында тооруктарды уюштуруу жана өткөрүү боюнча утурумдук жана жөнгө салынган кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган субъекти.

Валютная биржа

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта биржасы

Валютная биржа

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюталык биржа
Валютная биржа Валютная биржа