Переводчик Translate.kg

Валютная интервенция

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Валюталык интервенция

валютная интервенция

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюталык интервенция (Currency intervention) —Өлкөнүн борбордук банкынын чет өлкө валюталарын сатып алуу же сатуу аркылуу валюта рыногуна жана валюта курсуна максаттуу таасир этүүсү.
Валютная интервенция