Переводчик Translate.kg

Валютная корзина

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта себети, куржуну

валютная корзина

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта куржуну

Валютная корзина

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта куржуну

Валютная корзина

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА КУРЖУНУ – чет өлкөлүк валюталарды кундаштырууда колдонулуучу ыкма; улуттук же эларалык (аймактык) валюталардын курсун аныктайт. В. к. валютаны алмаштыруунун жалпы экономикалык шартынын өзгөрүшүн, сатып алуу мүмкүнчүлүгүн кыйла тагыраак эске алууга түрткү берет. Ошондой эле, ал эларалык эсептик акча бирдиктерин түзүүдө жана эларалык экономикалык мамилелерде валюта баасы менен валюта зайымын далдаштырууда колдонулат.

валютная корзина

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюта куржуну (Currency basket) —Белгилүү бир катыштагы валюталар топтому, алар айкын улуттук же эл аралык жамааттык валюталардын валюта курсун аныктоо үчүн колдонулат.

Валютная корзина

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта себети
Валютная корзина Валютная корзина Валютная корзина Валютная корзина