Переводчик Translate.kg

валютная котировка

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта куну

Валютная котировка

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта куну

Валютная котировка

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА КУНУ – учурдагы мыйзам ченемдерине жана топтолгон тажрыйбага ылайык, чет өлкөлүк валюталардын курсун аныктоо. В. к. мамлекеттик (улуттук) же ири коммерциялык банктар тарабынан тике же кыйыр ыкма аркылуу жүргүзүлөт. Англиядан башка, баардык өлкөлөр кабыл алган тике ыкмада чет өлкөлүк валютанын акча бирдигинин курсу улуттук валютанын канча бир саны аркылуу туюнтулат (Англияда – тескерисинче).

валютная котировка

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюталык котировка (Currency quotation) —Колдонуудагы мыйзам нормаларына жана калыптанган тажрыйбага ылайык, чет өлкөвалюталарынын курсун белгилөө.

Валютная котировка

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта куну

Валютная котировка

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта куну
Валютная котировка Валютная котировка Валютная котировка Валютная котировка