Переводчик Translate.kg

Валютная монополия

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта жекебасарлыгы

Валютная монополия

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ЖЕКЕБАСАРЛЫГЫ – экономикалык агенттер иштеп тапкан баардык валюта менен валюталык аткарымдарга мамлекеттин өз органдары аркылуу жекебасарлыгы.

Валютная монополия

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык монополия
Валютная монополия Валютная монополия государственная Валютная монополия Валютная монополия государственная Валютная монополия