Переводчик Translate.kg

Валютная отчетность

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта отчеттуулугу

Валютная отчетность

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ОТЧЕТТУУЛУГУ – валюталык аткарымдарды жүргүзүү укугуна ээ болгон жеке жана юридикалык жактарга валюталык көзөмөл жүргүзүүчү мамлекеттик органдарга берилүүчү валюта эсептеринин акыбалы тууралуу маалымат. В. о-нун таризи улуттук мыйзамдар менен аныкталат.

Валютная отчетность

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык отчёттуулук
Валютная отчетность Валютная отчетность Валютная отчетность