Переводчик Translate.kg

валютная позиция

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта абалы

Валютная позиция

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта чеги

Валютная позиция

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ЧЕГИ – валюта суммасын түрү боюнча ажырата келгенде, банк активдери менен милдеттенмелеринин дал келбөөсү. Банктын ачык В. ч. (валюталык тобокел чеги) узун (активдер милдеттенмелерден басымдуулук кылган учурда) жана кыска (милдеттенме активдерден басымдуулук кылган учурда) болушу мүмкүн. Ачык чек терс натыйжада – кыска, оң натыйжада – узун болот. Белгилүү бир күнгө карата валютанын аргандай түрү боюнча активдер жана милдеттенмелер тең чыккан учурда В. ч. жабык болуп эсептелет.

валютная позиция

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюта позициясы (Currency position) —Талаптар жана милдеттенмелер ортосунда ар бир валюта боюнча суммалардагы айырма. Валюта позициясы ачык жана жабык болушу мүмкүн.

Валютная позиция

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта абалы
Валютная позиция Валютная позиция Валютная позиция