Переводчик Translate.kg

валютная система

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта системи

Валютная система

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта тутуму

Валютная система

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ТУТУМУ – келишимдик жана мамлекеттик-укуктук ченемдерде бекемделген, чарба турмушун улуттар аралык деңгээлге алып чыгуу менен дүйнөлүк базарды өнүктүрүүнүн негизинде келип чыккан акча-кредиттик мамилелердин жыйындысы. Дүйнөлүк, аймактык, улуттук В. т. болуп бөлүнөт.

Валютная система

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта тутуму

Валютная система

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта системи
Валютная система Валютная система мировая Валютная система национальная Валютная система Валютная система мировая Валютная система национальная Валютная система Валютная система национальная Валютная система