Переводчик Translate.kg

Валютная система мировая

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Дүйнөлүк валюта тутуму

Валютная система мировая

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ДҮЙНӨЛҮК ВАЛЮТА ТУТУМУ – эларалык экономикалык байланыштар шарттаган валюта-экономикалык мамилелердин жыйындысы. Д. в. т-н түзгөн нерселер: эларалык төлөм каражаттарынын белгилүү топтому (улуттук, чет өлкөлүк, эларалык жармакташ валюта); валюта курсун жана валюта теңдештигин камтуу менен валюта алмаштыруу режими; өтүмдүүлүк шарттары; эларалык жүгүртүүдөгү валюталык-төлөм каражаттарын камсыздоо жолдору; эларалык эсептерди регламенттациялоо жана бирдейлөө түрлөрү; валюта менен алтындын эларалык базар режими; эларалык жана улуттук банк мекемелеринин тармагы.
Валютная система мировая Валютная система мировая