Переводчик Translate.kg

Валютная система национальная

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Улуттук валюта тутуму

Валютная система национальная

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УЛУТТУК ВАЛЮТА ТУТУМУ – өлкөнүн тышкы экономикалык байланыштарын камсыз кылуу үчүн валютанын иштөөсүнө түрткү берүүчү экономикалык, акча-кредиттик мамилелердин жыйындысы. У. в. т. төмөндөгү негизги элементтерди өзүнө камтыйт: улуттук валютаны; валюта корунун белгилүү бир көлөмү менен курамын; валюта теңдештигин; улуттук валютанын курсу менен анын аракет тартибин; валютанын өтүмдүүлүк шартын; накталай (жок) болуусун жана валюталык чектөөлөрдүн негизги түрлөрү менен усулдарын; эларалык эсептер менен анын түрлөрүнүн кредиттик жабдууларын колдонуунун иштеп жаткан режимин; өлкөнүн валюталык мамилелерин жөнгө салуучу улуттук органдар менен мекемелердин статусун; улуттук валюта жана алтын базарынын иштөө шартын.

Валютная система национальная

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
улуттук валюта тутуму
Валютная система национальная Валютная система национальная Валютная система национальная