Переводчик Translate.kg

Валютное регулирование

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык жөнгө салуу

Валютное регулирование

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюталык жөнгө салуу

Валютное регулирование

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюталык жөнгө салуу

Валютное регулирование

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТАЛЫК ЖӨНГӨ САЛУУ – эларалык эсептерди жана валюталык баалуулуктар менен бүтүм жасоо тартибин жөнгө салууга багытталган мамлекеттин ишмердиги. КРУБ В. ж. с. милдетин төмөндөгүдөй жүзөгө ашырат: чет өлкөлүк валюта менен аткарымдарды жүргүзүүнү жөнгө салуучу ченем актыларын чыгаруу; валюта ортомчуларына, банктарга лицензия берүү жана кайтарып алуу; КР мыйзамдарына ылайык, алардын ишине көзөмөлдүк кылуу.
Валютное регулирование Валютное регулирование Валютное регулирование Валютное регулирование