Переводчик Translate.kg

Валютные действия

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта аракети

Валютные действия

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА АРАКЕТИ – келишим түзүүнүн жана/же дагы башка аракеттин натыйжасында пайда болуучу валюта эсеби (жергиликтүү жана чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактардын ортосунда менчик укугун кайра бөлүштүрүү же валюталык баалуулуктарга ээ болуу, которууларды берүү жана жүргүзүү, валюталык баалуулуктарды төлөө, акы алуу), ошондой эле чегарадан сырткары жеке жана юридикалык жактарга валюта баалуулуктарын берүү, ал өлкөнүн чеги аркылуу валюталарды ташып кирүү, ташып чыгуу, ташуу (транзит) жүргүзүлөт.

Валютные действия

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык аракеттер
Валютные действия Валютные действия Валютные действия