Переводчик Translate.kg

Валютные фонды организаций

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Уюмдардын валюта фондусу

Валютные фонды организаций

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УЮМДАРДЫН ВАЛЮТА ФОНДУСУ – өкмөт тарабынан бекитилген ченемдер боюнча тышкы базарларда товар сатуунун (кызмат көрсөтүүнүн) натыйжасында келип түшкөн каражаттан чегерүүлөрдүн эсебинен пайда болгон чет өлкөлүк валютадагы акча каражаттары. У. в. ф. алардын валюта эсебинде сакталып, экспорттук-импорттук аткарымдарды жүргүзүү, өндүрүш менен жамаат керектөөлөрү үчүн пайдаланылат.
Валютные фонды организаций Валютные фонды организаций