Переводчик Translate.kg

Валютные интервенции

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык интервенциялар

Валютные интервенции

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюталык кийлигишүүлөр

Валютные интервенции

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта интервенциясы

Валютные интервенции

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ИНТЕРВЕНЦИЯСЫ – улуттук борбордук банктардын акча-кредиттик саясатынын негизги усулдарынын бири. Улуттук валюта курсуна, анын алымдуулугу менен сурамдуулугуна таасир этүү үчүн борбордук банктын валюта базарында чет өлкөлүк валюта менен соода-сатык жүргүзүүсүн билдирет.
Валютные интервенции Валютные интервенции Валютные интервенции Валютные интервенции