Переводчик Translate.kg

Валютные операции

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта аткарымдары

Валютные операции

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА АТКАРЫМДАРЫ – улуттук мыйзамдар же эларалык макулдашуулар аркылуу жөнгө салынган валюта баалуулуктары менен жасалчу бүтүмдөр.

валютные операции

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюталык операциялар (Exchange operations) —Чет өлкө валюталарын нак жана нак эмес формада пайдалануу байланыштуу операциялар. Валюталык операциялар валюталарды дароо берүү (“спот”) шарттарында жана мөөнөттүү бүтүмдөр формасында, б.а. келечекте валюталарды бүтүмгө келишилген учурда орун алып турган курс боюнча (“форвард”) сатуу менен ишке ашырылат.

Валютные операции

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык операциялар
Валютные операции Валютные операции Валютные операции