Переводчик Translate.kg

Валютные отчисления

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта чегерими

Валютные отчисления

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ЧЕГЕРИМИ – мамлекеттик валюта фондуна атайын курс боюнча уюмдар тарабынан чегериле турган келип түшкөн валютанын бир бөлүгү; В. ч-нин пайызы жана мындай сатык курсу мамлекет тарабынан белгиленет.

Валютные отчисления

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык чегеримдер
Валютные отчисления Валютные отчисления Валютные отчисления