Переводчик Translate.kg

Валютные условия контракта

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Келишимдин валюта шарты

Валютные условия контракта

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КЕЛИШИМДИН ВАЛЮТА ШАРТЫ – экспорттоочу менен импорттоочунун ортосунда түзүлө турган тышкы соода келишиминде макулдашылуучу шарт. К. в. ш-на төмөнкүлөр кирет: а) келишим баасындагы валюта; б) экспорттоочу менен импорттоочунун ортосунда эсеп жүргүзүлүүчү жана валюта баасына дал келүүчү, бирок андан, өзгөчө жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр менен эсептешүүлөрдө айырмаланышы мүмкүн болгон, ошондой эле валюталык клиринг боюнча төлөм валютасы; в) алар дал келбей калган учурда, төлөм валюта баасынын кайра саноо курсу; г) аргандай маанидеги валюталык эскертмелер.

Валютные условия контракта

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
контракттын валюталык шарттары
Валютные условия контракта Валютные условия контракта Валютные условия контракта