Переводчик Translate.kg

Валютный арбитраж

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык арбитраж

Валютный арбитраж

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта арбитражы

валютный арбитраж

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта арбитражы

Валютный арбитраж

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта арбитражы

Валютный арбитраж

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА АРБИТРАЖЫ – белгилүү бир мезгил аралыгындагы валюта курсунун өзгөрүүсүнүн эсебинен баарынан мурда кайра сатып пайда табуу максатында валюта сатып алуу-сатуу аткарымдары.
Валютный арбитраж Валютный арбитраж Валютный арбитраж Валютный арбитраж