Переводчик Translate.kg

валютный коэффициент

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта коэффициенти

Валютный коэффициент

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта кунөлчөмү

Валютный коэффициент

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА КУНӨЛЧӨМҮ – бир валютадан башка бир валютага баа менен акча суммасын кайра эсептөөдөгү салыштырма курсу; кээбир өлкөлөрдө колдонулуучу улуттук валюта курсунун бир таризи. В. к-нүн чоңдугу тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн белгилүү бир чөйрөсүндөгү валюта сатып алуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен (көп учурда) аныкталат.

Валютный коэффициент

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык коэффициент

Валютный коэффициент

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта коэффициенти
Валютный коэффициент Валютный коэффициент Валютный коэффициент Валютный коэффициент