Переводчик Translate.kg

валютный курс

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюта курсу (куну)

Валютный курс

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта курсу

Валютный курс

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА КУРСУ – бир өлкөнүн акча бирдигинин башка өлкөнүн акча бирдигине (же 10 эсе өлчөмүнө) карата баасы. Улуттук валютанын В. к. көбүнчө эларалык валюта бирдигине салыштырмалуу колдонулат, м.: евро, СДР (карызга алуунун атайын укуктары).

валютный курс

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюта курсу (Exchange rate) —Бир өлкөнүн акча бирдигинин башка өлкөнүн акча бирдигинде туюндурулган баасы

Валютный курс

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта курсу
Валютный курс Валютный курс Валютный курс