Переводчик Translate.kg

Валютный опцион

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта опциону

Валютный опцион

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ОПЦИОНУ – келишимдин теңата валюта шартын тандоо укугу. В. о. бүтүм жасоодо каралып, белгилүү бир мөөнөт ичинде же белгилүү бир шарт түзүлгөндө анын тийешелүү тарабына берилет да, валюта арбитражы үчүн мүмкүнчүлүк түзөт.

валютный опцион

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюталык опцион (Currency option) —Белгилүү бир мезгил аралыгында катталган курс боюнча валюталардын мерчемдүү суммасын сатып алуу же сатууга укук берген контракт. Опциондо катталган курс аткаруу баасы деп аталат. Бул, опциондун сатып алуучусу/сатуучусу валютаны сатып алуу же сатуу укугуна ээ болгон курс.

Валютный опцион

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюталык тандоо

Валютный опцион

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюталык тандоо (опцион)
Валютный опцион Валютный опцион Валютный опцион Валютный опцион