Переводчик Translate.kg

Валютный риск

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Валюта тобокели

Валютный риск

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАЛЮТА ТОБОКЕЛИ – чет өлкө валютасынын курсунун өзгөрүүсүнө байланыштуу валюталык тышкы соодаларды жана башка аткарымдарды жүргүзүүдө зыян тартуу кооптуулугу. Чет өлкө валютасында номиналдашкан баалуу кагаздарды инвестициялаган баардык банктар В. т-не кириптер болот. Наркы чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн активдер менен милдеттенмелер улуттук валютага өткөрүлгөн учурларда В. т-нин таасири бөтөнчө көрүнөт. Өз маалында валюта сатып алуу же кредит тартуу, ошондой эле шашылыш бүтүмдөрдү түзүү менен В. т-нен камсыздандырууга болот.

валютный риск

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюталык тобокелдик (Currency risk) —Курстун өзгөрүүсүнүн натыйжасында активдердин/милдеттенмелердин чет өлкө валютасында туюндурулган наркынын өзгөрүүсүнөн улам чыгымдардын келип чыгышы тобокелдиги.

Валютный риск

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта тобокелдиги

Валютный риск

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюта тобокелдиги
Валютный риск Валютный риск Валютный риск Валютный риск