Переводчик Translate.kg

валютный рынок

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Валюта рыногу (Foreign exchange market) —Чет өлкө валюталарын сатып алуу/сатуу боюнча операциялар ишке ашырылган рынок. Экономикалык маңызы боюнча бул – валюта сыяктуу өзгөчө товарга карата талап менен сунуш салмактанган акча рыногунун сектору. Багыты жана уюштуруу формасы боюнча бул – суроо-талап менен сунуштун негизинде улуттук жана чет өлкө валютасын эркин сатуу-сатып алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган атайы институттардын жана механизмдердин өз ара аракеттенүүсүнүн жыйындысы.

Валютный рынок

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
валюта рыногу

Валютный рынок

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
валюталык базар

валютный рынок

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
валюталык базар
Валютный рынок Валютный рынок, Форекс Валютный рынок