Переводчик Translate.kg

Валюты клиринговые

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
клирингдик валюталар

Валюты клиринговые

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
клиринг валюталар

валюты клиринговые

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
клиринг валюталар

Валюты клиринговые

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Клиринг валютасы

Валюты клиринговые

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КЛИРИНГ ВАЛЮТАСЫ – эсептешүү валюта бирдиги; аны менен клиринг түрүндө төлөө (анын чегинде наркы боюнча өзара товар алмашууну теңдөө жагы каралат) макулдашуусун түзгөн өлкөлөр ортосунда аргандай аткарымдар жана банк эсептери жүргүзүлөт. К. в. банк эсеби боюнча бухгалтердик жазуу жүргүзүү түрүндө иштейт.
Валюты клиринговые Валюты клиринговые Валюты клиринговые Валюты клиринговые