Переводчик Translate.kg

Валовая выручка

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Келип түшкөн дүң акча

Валовая выручка

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КЕЛИП ТҮШКӨН ДҮҢ АКЧА – кошумча нарк салыгынан сырткары, салык төлөөчүлөрдүн товарларды сатуудан (кызматтан, тейлөөдөн) алган акчалай жана накталай каражатынын суммасы.

Валовая выручка

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
дүң түшкөн акча
Валовая выручка Валовая выручка Валовая выручка