Переводчик Translate.kg

варрант

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ky-ru)
Варрант (Warrant) —Ценная бумага, гарантирующая право купить или продать фиксированную сумму финансовых инструментов в течение определенного периода.  

варрант

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Варрант (Warrant) —Белгилүү бир мезгил аралыгында финансылык инструменттердин катталган суммасын сатып алуу/сатуу укугуна кепилдик берген баалуу кагаз.

Варрант

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
варрант

Варрант

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
варрант

варрант

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
варрант

варрант

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
варрант

Варрант

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Варрант (сатыккат)

Варрант

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВАРРАНТ (САТЫККАТ) (англ. warrant – негиз, ыйгарым укук) – 1) чыгарылуучу баалуу кагаз; жүгүртүүгө чыкканга чейин эле номиналы боюнча баалуу кагаздар пакетин сатып алуу мүмкүнчүлүгү алдынала каралган тастыктама түрү. Тастыктама менен баалуу кагаздарды сатып алуу мөөнөтүнүн айырмалуулугу В. өзгөчөлүгү болуп саналат; 2) белгилүү бир мөөнөттүн өтүшү менен, анын ээсине кошумча жеңилдиктерге укук бере турган баалуу кагаздарга күбөлүк; 3) күрөө күбөлүгү, товардык баалуу кагаз, ал кампа күбөлүгү менен биригип экилтик (кош) кампа күбөлүгүн түзөт. В. кармоочунун (кампа күбөлүгүн кармоочудан айырмаланып) күрөө күбөлүгү боюнча берилген кредит менен анын пайызынын өлчөмүндө товарга күрөө алууга укугу бар.

варрант

КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
Warrant
Варрант Варрант на акции Варрант подписной Варрант складской Варрант на акции Варрант Варрант (сатыккат) Варрант (сатыккат) Варрант на акции Варрант Варрант подписной Варрант складской (складское свидетельство) Варрант на акции Варрант Варрант подписной Варрант складской (складское свидетельство)