Переводчик Translate.kg

Варрант подписной

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
жазылма варрант

Варрант подписной

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жазылуу сатыккат

Варрант подписной

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖАЗЫЛУУ САТЫККАТ – облигация же артыкчылтуу акциялар менен кошо чыгарылып, анын ээсине ошол эле эмитенттеги жөнөкөй акциялардын белгилүү бир санын сатып алууга укук берген баалуу кагаз.
Варрант подписной Варрант подписной Варрант подписной