Переводчик Translate.kg

Варрант складской (складское свидетельство)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КАМПА САТЫККАТЫ (КАМПА КҮБӨЛҮГҮ) – товар кампасы товарларды сактоого кабыл алгандыгын ырастап берүүчү экилтик кампа күбөлүгүнүн бир бөлүгү. Күрөө күбөлүгүнөн ажыратылган К. с-н кармоочунун товарды өзү каалагандай тескөөгө акысы бар, бирок күрөө күбөлүгү боюнча берилген кредиттен кутулганга чейин аны кампадан алып кетүүгө укугу жок. Бул тилкат бүтүм негизи катары кызмат өтөп, сатуучу тарабынан сатып алуучуга товарга менчик укугун өткөрүп берүү үчүн колдонулат.

Варрант складской (складское свидетельство)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кампа сатыккаты (кампа күбөлүгү)
Варрант складской (складское свидетельство) Варрант складской (складское свидетельство)