Переводчик Translate.kg

Вдавленные следы (объемные следы)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Калган из (даана из)

Вдавленные следы (объемные следы)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КАЛГАН ИЗ (даана из) – криминалистикадагы из калтырчу объектинин жумшак жана оңой өзгөрүүчү нерсеге таасир этүүсүнөн улам пайда болгон из.
Вдавленные следы (объемные следы) Вдавленные следы (объемные следы)