Переводчик Translate.kg

Веб-сервер

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
веб-сервер

веб-сервер

Словарь компьютерных терминов от Майкрософтта (ru-ky)
Веб-сервер

веб-сервер

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
Web server (noun)
A server computer that hosts Web pages and responds to requests from browsers.
Веб-сервер