Переводчик Translate.kg

Веб-сурам

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
веб-запрос

веб-сурам

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
Web query (noun)
A query that retrieves data stored on your intranet or the Internet.
Веб-сурам