Переводчик Translate.kg

Вечные вклады

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
түбөлүк салымдар

Вечные вклады

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
бөксөрбөс салымдар

Вечные вклады

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Түбөлүк аманаттар

Вечные вклады

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ТҮБӨЛҮК АМАНАТТАР – мамлекеттик кредиттердин бир таризи, аманаттын шарттуу түрү. Т. а. жыйындысы банктын же башка кредиттик мекеменин менчигине берилет. Аманатчы ал боюнча үстөк пайыз алууга гана укуктуу болот.
Вечные вклады Вечные вклады Вечные вклады Вечные вклады