Переводчик Translate.kg

Ведомость передаточная

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
өткөрүп берүү ведомосту

ведомость передаточная

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
өткөрүп берүү ведомосту

Ведомость передаточная

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Өткөрүм баракчасы

Ведомость передаточная

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ӨТКӨРҮМ БАРАКЧАСЫ – 1) жүктү чет өлкө темиржолуна өткөрүү үчүн чегара бекетинде түзүлө турган документ. Ал өткөрүп берилүүчү вагондогу жүк тууралуу маалыматтарды камтыйт; 2) өткөрүп берилүүчү, анын ичинде ишкананын бир бөлүмүнөн экинчи бөлүмүнө (баары же жүк орун бирдигинде) өтүүчү мүлк менен баалуулуктардын курамы тууралуу маалыматтарды толук камтыган документ. Ал башка товар өткөрүп берүүчү документтерге коштолушу да мүмкүн.

Ведомость передаточная

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
өткөрүп берүү ведомосту
Ведомость передаточная Ведомость передаточная Ведомость передаточная Ведомость передаточная