Переводчик Translate.kg

Ведомость претензий

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
доомат ведомосту

ведомость претензий

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
доомат ведомосту

Ведомость претензий

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Доомат баракчасы

Ведомость претензий

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ДООМАТ БАРАКЧАСЫ – банк мекемелеринде түзүлүүчү төлөм кезегинде белгиленген тартипте ошол күнү төлөнүүгө жатуучу шашылыш жана мөөнөтү өтүп бараткан акча милдеттенмелери жөнүндөгү маалымкат.

Ведомость претензий

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
дооматтар ведомосту
Ведомость претензий Ведомость претензий Ведомость претензий Ведомость претензий