Переводчик Translate.kg

Вексель

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel , сөзмөсөз – алмаштыруу) – карызкордон же акцептанттан В-де белгиленген акча өлчөмүн талап кылуу мөөнөтү келери менен анын ээсине (вексель кармоочуга) талашсыз укук берип, жазуу жүзүндө так белгиленген тариздеги карыз милдеттенмесин билдире турган баалуу кагаз. Эларалык соодада жана өнүккөн өлкөлөрдөгү акча жүгүртүүдө өтө маанилүү эсеп-кысап жүргүзүү жана кредиттөө каражаттарынын бири болуп эсептелет.

вексель

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
вексель, векселди
вексель курсу
вексель ортомчусу

вексель

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • вексель
 • вексельный
 • вексель

  Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
  вексель

  Вексель

  Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
  Вексель

  Вексель

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Вексель

  Вексель

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel , сөзмөсөз – алмаштыруу) – карызкордон же акцептанттан В-де белгиленген акча өлчөмүн талап кылуу мөөнөтү келери менен анын ээсине (вексель кармоочуга) талашсыз укук берип, жазуу жүзүндө так белгиленген тариздеги карыз милдеттенмесин билдире турган баалуу кагаз. Эларалык соодада жана өнүккөн өлкөлөрдөгү акча жүгүртүүдө өтө маанилүү эсеп-кысап жүргүзүү жана кредиттөө каражаттарынын бири болуп эсептелет.

  вексель

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  зат. Белгилүү суммадагы акчаны көрсөтүлгөн мөөнөтүндө төлөөнү милдеттендирүүчү кагаз жүзүндө берилген документ.

  Вексель

  Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
  вексель

  вексель

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  вексель.

  вексель

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  м.
  вексель (белгилүү срокто белгиленген суммадагы акчаны төлөө жөнүндө кагаз жүзүндө берилген карыздык милдеттенме);
  уплатить по векселю вексель боюнча төлөө.

  Вексель

  Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
  вексель
  Вексель акцептованный Вексель банковский Вексель встречный Вексель гарантийный Вексель документированный Вексель должника (трассата) Вексель иностранный Вексель к оплате Вексель к получению Вексель коммерческий Вексель краткосрочный Вексель эсеби (дисконттоо) Вексель сатып алуучу Вексель акцепти Вексель Вексель берүү Вексель берүүчү Вексель бетине жазуучу Вексель бланкы Вексель кармоочу Вексель каршылыгы Вексель мөөнөтү Вексель мыйзамдары Вексель отечественный Вексельная грация Вексель бронзовый Вексель финансовый Вексель берүүчү Вексель Вексель акцепти Вексель берүү Вексель бетине жазуучу Вексель бланкы Вексель кармоочу Вексель каршылыгы Вексель мөөнөтү Вексель мыйзамдары Вексель сатып алуучу Вексель эсеби (дисконттоо) Вексель «короткий» Вексель авалированный Вексель акцептованный Вексель к получению Вексель отечественный Вексель банковский Вексель бодмерейный Вексельный акцепт Вексельная метка Вексельный брокер Вексельные реквизиты Вексельные ярмарки Вексельное обращение Вексельная грация Вексельный договор Вексельный портфель Вексельные обязательства Вексельный регресс Вексельная дисциплина Вексельное право Вексельный курс Вексель Вексельное законодательство Вексель документированный Вексель фиктивный Вексель поддельный Вексель подложный (вымышленный) Вексель простой Вексель без индоссамента Вексель на инкассо Вексель внутренний Вексель казначейский Вексель обратный Вексель финансовый Вексель должника (трассата) Вексель гарантийный Вексель бронзовый Вексель коммерческий Вексель переводный (тратта) Вексель краткосрочный Вексель срочный Вексель опротестованный Вексель авансовый Вексель торговый Вексель терции Вексель к оплате Вексель подтоварный Вексель товарный (коммерческий) Вексель пролонгированный Вексель встречный Вексель иностранный Вексель дружеский Вексель на имя Вексель международный Вексель «короткий» Вексель авалированный Вексель на инкассо Вексель акцептованный Вексель к получению Вексель внутренний Вексель банковский Вексель бодмерейный Вексельное законодательство Вексельный акцепт Вексельная метка Вексельный брокер Вексельные реквизиты Вексельные ярмарки Вексельное обращение Вексельный договор Вексельный портфель Вексельные обязательства Вексельный регресс Вексельная дисциплина Вексельное право Вексельный курс Вексель Вексель документированный Вексель фиктивный Вексель поддельный Вексель подложный (вымышленный) Вексель простой Вексель обратный Вексель без индоссамента Вексель казначейский Вексель финансовый Вексель должника (трассата) Вексель гарантийный Вексель коммерческий Вексель переводный (тратта) Вексель краткосрочный Вексель срочный Вексель опротестованный Вексель авансовый Вексель торговый Вексель терции Вексель товарный (коммерческий) Вексель к оплате Вексель подтоварный Вексель пролонгированный Вексель встречный Вексель иностранный Вексель на имя Вексель дружеский Вексель международный Вексельный договор Вексель Вексель авансовый Вексель акцептованный Вексель банковский Вексель без индоссамента Вексель бронзовый Вексель внутренний Вексель встречный Вексель гарантийный Вексель документированный Вексель должника Вексель дружеский Вексель иностранный Вексель к оплате Вексель к получению Вексель казначейский Вексель коммерческий Вексель короткий Вексель краткосрочный Вексель международный Вексель на имя Вексель на инкассо Вексель обратный Вексель опротестованный Вексель отечественный Вексель переводной Вексель поддельный Вексель подложный Вексель подтоварный Вексель пролонгированный Вексель простой Вексель срочный Вексель товарный Вексель торговый Вексель фиктивный Вексель финансовый Вексельная грация Вексельная дисциплина Вексельное законодательство Вексельное обращение Вексельное обязательство Вексельное право Вексельные реквизиты Вексельный акцепт Вексельный брокер Вексельный кредит Вексельный курс Вексельный портфель Вексельный регресс Вексель срочный Вексель на имя Вексель опротестованный Вексель отечественный Вексель переводный Вексель пролонгированный Вексель товарный (коммерческий) Вексель фиктивный Вексель Вексельное законодательство Вексельное право Вексельные ярмарки Вексельный брокер Вексельный кредит